Vycházíme ze zkušenosti, že část společnosti žije v nedostatku, zatímco jiná část oplývá přebytkem. Chceme přispět k větší rovnováze tím, že vytvoříme prostor vhodný pro přetváření odložených věcí a setkávání lidí, aby věci mohly najít své nové majitele.

Na workshopech Zdrojovny využíváme odpady (tj. předměty určené k likvidaci) jako výchozí materiál k tvorbě nábytku, doplňků či šperků. Tímto přístupem chceme vést návštěvníky k šetrnému nakládání s odpadovými materiály a znovuvyužití starého vybavení, čímž redukujeme vznik odpadu.

V současnosti Zdrojovna v prostorách Autonomního sociálního centra Klinika na Žižkově provozuje tzv. freeshop, tedy vlastně takový„obchod“ bez peněz. Co vám doma překáží, přinesete. Co se vám zalíbí, to si odnesete.

Projekt Zdrojovna se soustředí především na myšlenku trvale udržitelného rozvoje. Chceme neformálním způsobem přivést návštěvníky k aktivnímu zájmu o otázky trvale udržitelného rozvoje a obecně k aktivnějšímu zájmu o otázky ekologie a ochrany životního prostředí.